Tố tụng

THAM GIA TỐ TỤNG – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TÒA ÁN:

Tố tụng là cách thức, trình tự tiến hành các hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; của các cơ quan, tổ chức khác góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Quá trình giải quyết tranh chấp thông qua con đường tố tụng đòi hỏi các đương sự phải có các kỹ năng thu thập chứng cứ, phân tích, đánh giá, sử dụng chứng cứ…. Một cách linh hoạt, chính xác vì kết quả của quá trình tố tụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

Với đội ngũ Luật sư có nhiều kinh nghiệm tham gia tranh tụng tại Tòa án nhân dân các cấp/Trung tâm trọng tài với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, BDS LAW luôn đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của quý khách trong các vụ việc, vụ án như: hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, đất đai, hành chính, hôn nhân và gia đình…

Các lĩnh vực tham gia tố tụng mà BDS LAW tham gia có thể kể tới như:

– Cử Luật sư và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tham gia giải quyết các tranh chấp dân sự tại Tòa án có thẩm quyền: Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản, Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân, Tranh chấp về thừa kế tài sản, Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Tranh chấp đất đai, Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh….

– Cử Luật sư và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tham gia giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình tại Tòa án có thẩm quyền: Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn; Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ; Tranh chấp về cấp dưỡng; Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật….

– Cử Luật sư và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tham gia giải quyết các tranh chấp về kinh doanh, thương mại tại Tòa án/Trọng tài thương mại có thẩm quyền: Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty, Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty……

– Cử Luật sư và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền: Tranh chấpvVề xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động; Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động; Tranh chấp về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…

– Cử Luật sư và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tham gia giải quyết khiếu nại tại các cơ quan hành chính có thẩm quyền và/hoặc tham gia giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng hành chính tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

– Tham gia bào chữa hoặc bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can/bị cáo/bị hại hoặc người có quyền lợi và nghiã vụ liên quan/ nguyên đơn/ bị đơn trong vụ án hình sự.